Committee of Associations of European Foundries (CAEF)

CAEF staat voor Committee of Associations of European Foundries en heeft haar kantoor in Düsseldorf. CAEF is een koepelorganisatie van de Europese gieterij-industrie en is opgericht in 1953. CAEF houdt zich bezig met economische, wettelijke en sociale onderwerpen Er zijn nationale gieterijorganisaties uit 17 Europese landen aangesloten.

MGB-leden hebben naast de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Metaalunie de mogelijkheid om de Algemene Voorwaarden van CAEF te gebruiken. Deze zijn specifiek opgesteld voor Gieterijen die zelfstandig of via een brancheorganisatie bij bij CAEF zijn aangesloten.
Klik hier voor de laatste versieswwwop deze site