MGB NIEUWS


Beursbijeenkomst GIFA 10 maart 2011

Bij de Koninklijke Metaalunie heeft op 10 maart de beurspresentatie van o.a. de GIFA (gieterijbeurs) plaatsgevonden. De aanwezige journalisten werden kregen een presentatie van de MGB (MetaalGieterij Bedrijven), AVNeG (Algemene Vereniging Nederland Gieterijen), de sector Internationaal van de Koninklijke Metaalunie en de beurspromotor van MESSE Dusseldorf die de GIFA, METEC, Thermoprocess en Newcast organiseert.

Toonaangevende vakbeurzen GIFA, METEC, THERMPROCESS en NEWCAST 2011 in Düsseldorf

Onze levensstijl is moeilijk voor te stellen zonder metaal. Elke dag gebruiken we high-tech producten uit het materiaal. Mensen kunnen er verbazingwekkende zaken mee maken. Metaal is daarom meer dan zomaar een grondstof; het is eerder een veelzijdig talent. Het komt in vele vormen en structuren voor, van enorme bruggen, spoorlijnen en supertankers tot minuscule ICT-onderdelen.

Bright World of metals”

Metalen en hun verwerkingsprocessen vormen het platform voor de “Bright World of Metals”. Dit is het motto voor de GIFA, METEC, THERMPROCESS en NEWCAST vakbeurzen die plaatsvinden in Düsseldorf van 28 juni tot en met 2 juli 2011. Alle vier deze vakbeurzen richten zich op hun eigen specialisatie binnen de metaal be- en verwerking. GIFA is de internationale vakbeurs voor de gieterij-wereld. Deze beurs vindt nu voor de twaalfde keer in Düsseldorf plaats. METEC is de internationale metallurgie vakbeurs, nu voor de achtste keer in Düsseldorf present. THERMPROCESS – is de internationale vakbeurs voor thermische procestechnologie, waarvoor Düsseldorf inmiddels al meer dan veertig jaar de standplaats is. Tot slot NEWCAST – de internationale vakbeurs voor precisiegietwerk. NEWCAST is de laatste toevoeging aan het kwartet en wordt in 2011 voor de derde maal aan de Rijn georganiseerd.

Het motto “Bright World of Metals” dekt de lading voor GIFA, METEC, THERMPROCESS en NEWCAST en daarmee de gehele technologische diversiteit van gieterij en gietwerk, metallurgie en thermische procestechnologie. De vakbeurzen omspannen bovendien een wereldwijde productportfolio. Bedrijven uit 34 verschillende landen presenteerden hun producten en diensten tijdens de vorige editie in 2007. Daarbij kwam ruim meer dan de helft van de exposanten van buiten Duitsland. In totaal lieten 1.700 bedrijven hun laatste ontwikkelingen en producten zien aan ongeveer 77.000 bezoekende professionals uit 84 verschillende landen. Messe Düsseldorf verwacht dat de vakbeurzen in 2011 een vergelijkbaar aantal exposanten en bezoekers zullen trekken. Er lijkt namelijk licht aan het eind van de tunnel zichtbaar te zijn voor de kapitaalgoederenindustrie, ondanks moeilijke economische tijden in en na de crisis. Dankzij een kwalitatief hoogstaand omlijstend programma biedt de “Bright World of Metals” de bezoekers uitstekende bijkomende voordelen. De lezingen, presentaties en speciale shows die zijn gepland leggen de nadruk op training en op informatie over de meest actuele resultaten van research-projecten.

Topontmoeting van hoog niveau

Omdat de cijfers behaald door de “Bright World of Metals” zo indrukwekkend zijn, zouden de vier vakbeurzen ook een ‘Topontmoeting van hoog niveau’ genoemd kunnen worden. Messe Düsseldorf registreerde 77.000 bezoekende professionals op de vijf dagen van de GIFA, METEC, THERMPROCESS en NEWCAST in 2007. Maar het is natuurlijk duidelijk dat de organisatoren van de vakbeurzen hun succes niet alleen afmeten aan dit getal alleen. Het zijn de bekende factoren die het succes of het mislukken bepalen – beslissingsbevoegdheid, internationale herkomst en de tevredenheidscore onder de bezoekende professionals. De prestatie van de vier vakbeurzen was erg overtuigend op deze punten: 89 procent van alle bezoekers is betrokken bij besluitvormingsprocessen en inkooptrajecten binnen hun bedrijf, ongeveer de helft kwam uit Europese landen exclusief Duitsland of van buiten Europa en 97 procent van de feedback over de “Bright World of Metals” was positief. De bezoekers omschreven hun bezoek aan de beurzen als erg effectief.

GIFA 2011: de onbetwiste nummer 1

GIFA is de onomstreden leider onder de vakbeurzen voor de metaalgieterij. Messe Düsseldorf verwacht hier ongeveer 800 exposanten van over heel de wereld. Al zestien jaar lang komt ruim meer dan de helft van de GIFA exposanten van buiten Duitsland, met een uitzonderlijk hoog percentage van bijna 58 procent in 2007. GIFA wordt in Düsseldorf georganiseerd sinds 1956 en heeft zich sinds die tijd ontwikkeld tot het centrale forum voor deze industrie om informatie uit te wisselen en orders te plaatsen. Het is het toonaangevende platform in de wereld voor deze sector, dat meer dan 51.000 bezoekers uit 84 landen trok in 2007. Het bewezen omlijstende programma met het World Foundrymen Organization (WFO) Technical Forum en de “GIFA Treff” is beslist een belangrijke publiekstrekker.

Highlights GIFA 2011

GIFA geeft de ontwikkelingen in de gieterijwereld weer, zowel marktontwikkelingen als innovaties. De gebieden die de beurs bestrijkt variëren van complete gieterijen, gietmachines (inclusief drukgietmachines), het maken van modellen en mallen, industriële automatisering, meten en testen, milieumaatregelen en afvalmanagement. Verder neemt de presentatie van de uitrusting van smelterijen, het realiseren van vormen en kernen, behandeling en regeneratie van vormzand, het legen van de mal, oppervlaktebehandeling en andere nabehandelingen een belangrijke plek in binnen het GIFA tentoonstellingsportfolio. Een gedetailleerde lijst van alle productgroepen en tentoongestelde producten is te vinden op www.gifa.com.

GIFA bezoekersprofiel

Het GIFA bezoekersprofiel wijst op competente en hoogwaardige vakmensen. Meer dan tweederde van de bezoekende professionals waren experts uit de managementafdelingen van hun bedrijf. Zij hadden beslissingsbevoegdheid op hoog niveau. De bezoekers waren afkomstig uit de gieterijsector (59 procent), de machinebouw (6 procent), de industrie (14 procent) en dienstverlening en handel (ieder 5 procent). Met elk 2 procent waren ambacht en onderwijs & onderzoek vertegenwoordigd. Daarmee bereikt de beurs precies de doelgroepen die de exposanten als hun klanten definiëren. Dit draagt in hoge mate bij tot het zakelijke succes dat de exposanten op GIFA bereiken. Voor de komende editie is het investeringsklimaat natuurlijk nog niet zo verhit als het in 2007 was. Toch nemen berichten vanuit de brancheorganisaties in aantal toe, dat de komende maanden een stijgende vraag te zien zullen geven. Daarom ziet Messe Düsseldorf GIFA en de “Bright World of Metals” zeer positief gestemd tegemoet.

Van GIFA tot NEWCAST

In 2003 besloot Messe Düsseldorf een vierde beurs te lanceren, parallel aan en in aanvulling op de drie bestaande en bekende vakbeurzen GIFA, METEC en THERMPROCESS. De nieuwe beurs NEWCAST mocht rekenen op een warme ontvangst door de industrie. Het leek wel alsof de producenten van gietproducten hadden zitten wachten tot de vorming van dit kwartet compleet was, zodat de gehele waardeketen zou worden afgedekt – van metaalproductie tot eindproduct. NEWCAST heeft zichzelf inmiddels voor de markt bewezen als een op zichzelf staande vakbeurs. Het evenement presenteert een breed palet aan gietproducten, van minuscule precisiecomponenten voor de medische wereld tot scheepsmotoren van vele tonnen per stuk.

Bij de tweede editie in 2007 kreeg NEWCAST nog meer glans met meer dan 300 exposanten. Zij waren na afloop vol lof over de internationale herkomst van de 3.500 vakbezoekers, meer dan de helft van buiten Duitsland. NEWCAST gaat samen met het NEWCAST-Forum, dat interessante voordrachten over de nieuwste ontwikkelingen rond gietproducten bieden. Verschillende prijsuitreikingen, waaronder de NEWCAST-Awards, ronden het beursprogramma af.

Highlights NEWCAST 2011

NEWCAST dekt voornamelijk drie specialisaties af: ferro-gieterijen (ijzer, staal en mal-gietproducten), non-ferro metaalgieterij (aluminium, zink, koper, magnesium, nikkel en andere non-ferro metalen) en diensten (contractgieterijen of aanbieders van gespecialiseerde ICT-oplossingen). Een bezoek aan de NEWCAST website is eveneens de moeite waard vanwege het brede scala aan exposanten en geëxposeerde producten. De site staat op www.newcast.com. De site heeft uitgebreide en gedetailleerde zoekfuncties, zodat elke bezoeker zijn bezoek aan de beursvloer vooraf optimaal kan inplannen.

Bezoekers NEWCAST

NEWCAST blijkt vooral buitengewoon aantrekkelijk voor vaklieden uit de automotive sector. Met twintig procent vormen zij de grootste groep bezoekers. Andere belangrijke klanten en dus doelgroepen van de beurs zijn constructeurs, productiemanagers of inkopers uit de lucht- en ruimtevaartindustrie, de bouw, de elektronica en de medische sector. Het geeft aan dat gietdelen een rol spelen in het productieproces van de meest uiteenlopende branches.

NEWCAST Award

Dat de exposanten op de NEWCAST uit een uiterst innovatieve branche komen is geen geheim. Om de innovatiekracht van de bedrijven te benadrukken nam MESSE Düsseldorf in 2007 het initiatief voor de internationale NEWCAST-Award. Inzet van de award zijn de vele getoonde gietdelen van exposanten. Het product dat op de beste wijze de voordelen van een gegoten onderdeel ten opzichte van andere vervaardigingstechnologieën voor het voetlicht brengt, maakt de meeste kans op de prijs. Vooral innovatieve gietproducten in drie categorieën dingen mee. Het gaat om beste functie-integratie, beste vervanging voor een andere productietechniek en beste giettechnische oplossing dankzij het verleggen van de grenzen van de giettechniek.

METEC 2011- Metallurgie op de voorgrond

METEC is een internationaal evenement voor de metallurgische industrie. De beurs maakt sinds 1979 deel uit van het Düsseldorfse geheel van metaalvakbeurzen, samen met GIFA en THERMPROCESS. METEC heeft van oudsher een sterke focus op Europa en de rest van de wereld, zowel wat exposanten als wat bezoekers betreft. Vijftig procent van de bezoekers kwam al sinds kort na de start van buiten Duitsland. METEC heeft deze kwaliteit weten te handhaven, want in 2007 kwam 56 procent van in totaal 369 exposanten van buiten Duitsland. Voor 51 procent van de 15.000 bezoekers gold hetzelfde. De congressen EMC en InsteelCon worden parallel aan METEC gehouden. Actuele informatie en programma’s voor de extra programma-onderdelen zijn in het Duits en het Engels te vinden op www.metec.de.

METEC 2007 – Bezoekersprofiel

De achtste internationale metallurgie-vakbeurs spreekt met haar tentoonstellingsaanbod in het bijzonder beslissers uit staal- en walsfabrieken aan (respectievelijk 17 en 9 procent van de bezoekers). Ook overige staalproducenten (eveneens 17 procent) scoren hoog. Verder komen de bezoekers aan de METEC uit de machinebouw en andere industrietakken, de ijzer-, staal- en non-ferro-verwerking, de handel en de dienstverlening. Ze hebben een hoge mate van beslissingsbevoegdheid binnen hun bedrijven; ze bekleden voor het grootste deel in managementfuncties. De buitenlandse bezoekers komen van over de hele wereld, met een hoog percentage van 29 procent uit Azië. De herkomstlijst wordt overigens aangevoerd door India, gevolgd door Oostenrijk en Italië.

Highlights METEC 2011

Het brede aanbod van de METEC-exposanten legt de nadruk op lijnen en voorzieningen voor de productie en bewerking van grondstoffen, voor de productie van ruwijzer, staal en non-ferro-metalen, voor het gieten en vormen van staal en non-ferro-metalen, voor het voorkomen van milieubelasting en afvoer van afvalstoffen, voor elektro-, meet-, regel- en testtechniek.

THERMPROCESS 2011 de internationale vakbeurs voor industriële ovens en thermische productiemiddelen

De één na oudste vakbeurs in de „Bright World of Metals“ is na GIFA de beurs THERMPROCESS. In 1974 werd deze voor de eerste keer in Düsseldorf gehouden. De beurs ‘klemt’ zich in technologisch opzicht aan de andere metaalbeurzen GIFA, METEC en NEWCAST vast en is de wereldwijd toonaangevende vakbeurs voor industriële ovens en voor productiemiddelen ten behoeve van thermische behandelingen. Voor haar branche werkt de beurs als een echte internationale drijvende kracht. De bedrijven stemmen het ritme van innovatiecyclus af op THERMPROCESS. De start in 1974 was klein(schalig) maar fijn: 120 exposanten. Dat aantal groeide over de afgelopen 36 jaar voortdurend en ligt intussen op ongeveer 300. Het aandeel bezoekers vanuit het buitenland onder de exposanten lag in het begin rond de 20 procent, maar was op THERMPROCESS 2007 al uitgegroeid tot 42 procent. Aan de bezoekerskant klom het aandeel vaklieden van buiten Duitsland van 25 procent in 1974 naar 45 procent in 2007. Daarmee geven de cijfers van THERMPROCESS een eenduidig blijk van kwaliteit af. De beurs ontving vier jaar geleden meer dan 7.000 bezoekers. Een hoogwaardig programma omlijst THERMPROCESS, onder andere met het gelijknamige symposium en het „ Feuerfest-Kolloquium “.

THERMPROCESS 2007 – Bezoekersprofiel

De internationale vakbeurs met symposium voor thermische procestechnologie is vooral interessant voor vaklieden uit de machinebouw (23%), de ijzer-, staal- en non-ferro-metaalindustrie (16%) en overige industrie (32%). Maar de bezoekers vanuit het brede gebied van dienstverlening, handel en onderzoek gebruiken het platform van THERMPROCESS ook wel degelijk om zich van de nieuwste technologie op de hoogte te stellen.

Highlights THERMPROCESS 2011

De zwaartepunten in het aanbod van THERMPROCESS liggen traditioneel op het vlak van de industriële warmtebehandeling en thermische processen voor ijzer en metaal. Verder presenteren de exposanten bouwelementen, gereedschappen, equipment en hulpstoffen. Voorbeelden zijn kleppen en ventielen, bouwmaterialen voor ovens, gasbehandeling, smeltbehandelingscomponenten en pompen. Procesgeïntegreerde veiligheidsvoorzieningen en ergonomische werkplekken komen eveneens aan bod, net als oplossingen die energie- en grondstoffen besparen.

Hoogwaardig omlijstend programma

De „Bright World of Metals” is niet alleen het technologische beurshoogtepunt voor de metaalindustrie. Het concept overtuigt daarnaast door een aantrekkelijk omlijstend programma te bieden, dat een internationale insteek heeft en alle informatie ook Engelstalig aanbiedt. Doordat de vier beurzen thematisch nauw met elkaar samenhangen, zijn de hoogwaardige fora en congressen het trefpunt en de wegwijzer voor een gehele industrie. Het programma bestaat uit de „European Metallurgical Conference (EMC) 2011“ die zich op vaklieden uit alle vier de industrietakken richt. Verder is er de „GIFA Treff“ en het „Technical Forum“ van de World Foundrymen Organization (WFO) samen met het Bundesverband der Deutschen Gießerei Industrie (bdguss) voor het GIFA-publiek. De „InSteelCon“ van het Staalinstituut VDEh gaat over nieuwe ontwikkelingen in de metallurgische procestechnologie. Het „NEWCAST Forum“, legt de verbinding tussen gieterijprofessionals en afnemers van gietdelen. Het wordt georganiseerd door bdguss, net als het al genoemde „THERMPROCESS-symposium“, de bijzondere tentoonstelling van FOGI en het “Feuerfest-Kolloquium” van de VDMA.

Nieuwe campagne „ecoMetals“

Onder het motto „ecoMetals – Efficient Process Solutions“ presenteert Messe Düsseldorf uitstaande innovaties op het gebied van energie- en grondstoffenefficiëntie. Van 28 juni tot en met 2 juli 2011 worden ze door de deelnemende exposanten van het beurskwartet GIFA, METEC, THERMPROCESS en NEWCAST getoond. De bezoekers kunnen zich op de hoogte stellen van de campagne en de daaraan deelnemende exposanten via websites, berichten in vakbladen, informatie in de beurscatalogus en een speciale rondleiding langs de „ecoMetals“-exposanten. Tijdens de beurs zal er een handige pocket-gids beschikbaar zijn waarmee iedereen snel een tochtje langs interessante exposanten kan samenstellen.

Aanmelden voor „ecoMetals“

Alle exposanten zijn op de hoogte gebracht van de „ecoMetals“-campagne en uitgenodigd deel te nemen. De bedoeling is dat ze zo snel mogelijk een beschrijving van hun producten, voorzieningen of technische oplossingen voor een zuiniger omgang met energie en grondstoffen bij Messe Düsseldorf inleveren. De aangemelde producten moeten daarbij wel aan enkele voorwaarden voldoen. Ze moeten energie, materiaal of grondstof besparen tijdens de productie, innovatieve technologie gebruiken, een klimaatvriendelijke inzet van hernieuwbare energie aanbieden of geoptimaliseerde controle van het energieverbruik.

Beursindeling

De beurzen kenmerken zich door een goede bewegwijzering. Ook de heldere thematische indeling van het evenement maken het de bezoeker gemakkelijk om zijn beursbezoek efficiënt te plannen. De „Bright World of Metals“ presenteert zich in de hallen 3, 4, 5 en 7 en van 9 tot en met 17. Op de grootste beurs van de vier, GIFA, tonen de exposanten in de hallen 10 tot en met 13 en 15 tot en met 17 hun brede scala aan gieterijtechnologie. NEWCAST is als vakbeurs voor precisiegietwerk thematisch met GIFA verweven. Voor NEWCAST is een deel van hal 13 en hal 14 gereserveerd. THERMPROCESS met zijn moderne thermische procestechnologie bezet hal 9 en een deel van hal 10. Hal 7 is de onderzoekshal en in de hallen 3 tot en vijf 5 draait het met METEC om metallurgie.

De vier beurzen zijn van 28 juni tot en met 2 juli 2011 dagelijks open van 10.00 uur tot 18.00 uur. Dankzij het nieuwe online-ticketsysteem van Messe Düsseldorf kan de bezoeker de entreekaart gemakkelijk thuis of op het werk printen. Ook kunnen de bezoekers al bij de heenreis richting het beursterrein de tickets als vervoersbewijs voor de bussen en railverbindingen in het Rhein-Ruhr-gebied gebruiken, in een straal tot 40 kilometer rond Düsseldorf. Verder biedt Messe Düsseldorf tickets online goedkoper aan dan aan de kassa: een dagkaart kost op internet maar 40,00 euro (de kassaprijs is 50,00 euro). Een passepartout kost 100,00 euro (de kassaprijs is 120,00 euro).

The Bright World of Metals

Onder het motto “The Bright World of Metals” organiseert Messe Düsseldorf niet alleen GIFA, METEC, THERMPROCESS en NEWCAST, maar in de hele wereld hoogwaardige beurzen voor de metallurgische wereld en de gieterijbranche. Daartoe behoren onder andere de beurzen FOND-EX (international foundry fair) in Tsjechië, Metallurgy-Litmash (International Trade Fair for Metallurgy Machinery, Plant Technology & Products) in Moskou en de Metallurgy India in Bombay. In Düsseldorf completeren twee andere evenementen het aanbod voor de metaalsector: Valve World Expo (internationale vakbeurs met congres voor kleppen en ventielen) en de door Reed Exhibitions georganiseerde wereldwijde beurs met congres ALUMINIUM (internationale ontmoetingsplaats en congres voor de aluminiumbranche). Eveneens onder de Headline „Bright World of Metals“ vinden internationale evenementen van ALUMINIUM in India, Dubai en China.

ALUMINIUM in feiten en cijfers

ALUMINIUM – de negende editie van deze wereldwijd toonaangevende beurs en conferentie – vindt plaats van 9 tot en met 11 oktober 2012. Dat gebeurt voor de eerste keer in Düsseldorf. De organisatie is in handen van Reed Exhibitions Deutschland GmbH. Voor ALUMINIUM zijn de hallen 9 tot en met 14 van het beursterrein in Düsseldorfer gereserveerd. Ter completering van de beurs is er een hoogstaande omlijstend programma met onder andere de ALUMINIUM conferentie en de EUROPEAN ALUMINIUM AWARD. Ook zijn er themapaviljoens over oppervlakte(behandeling), gieten, lassen, samenvoegen en primaire productie. Daarbovenop zijn er nog presentaties over actuele thema’s in het solarpaviljoen en zijn er bijzondere tentoonstellingen over coaten en magnesium.

Messe Düsseldorf, wereldwijd aanwezig

Het wereldwijde net van vertegenwoordigingen van Messe Düsseldorf biedt exposanten en bezoekers een uitgebreid pakket aan diensten. 66 vertegenwoordigingen voor meer dan 109 landen zorgen voor lokale aanwezigheid. Dit biedt klanten aanzienlijke voordelen. Direct vanuit hun woonplaats kunnen zij in hun eigen taal informatie inwinnen over de activiteiten van Messe Düsseldorf. Ze krijgen optimale ondersteuning en praktische tips voor hun bezoek aan GIFA, METEC, THERMPROCESS en NEWCAST. Ook voor het plannen van de reis naar Düsseldorf of een hotelreservering zijn de vertegenwoordigingen het eerste aanspreekpunt.

Messe Düsseldorf

Na aankomst in Düsseldorf wacht de bezoeker niet alleen een functioneel beursterrein, maar ook een zeer goede infrastructuur op het gebied van verkeer, communicatie, overnachting en ontspanning. Van de luchthaven is het met de taxi maar enkele minuten rijden naar het beursterrein. Voor vertegenwoordigers van de internationale vakbladen staan in het perscentrum alle moderne communicatietechnieken ter beschikking tijdens de beurzen.

Düsseldorf – de metropool aan de Rijn

Düsseldorf is niet alleen de hoofdstad van de Duitse bondsstaat met de meeste inwoners Nordrhein Westfalen. Het is vooral ook een internationaal media- en zakencentrum. Het beroemde oude centrum, schilderachtig gelegen aan de Rijn, de elegante winkels, de meer dan twintig musea, de opera, concerten en vele andere ontspanningsmogelijkheden zorgen ervoor dat geen bezoeker zich na sluiting van de beurs hoeft te vervelen.

Samenvatting GIFA, METEC, THERMPROCESS, NEWCAST 2011

De vier internationale technologiebeurzen GIFA (internationale gieterij-vakbeurs), METEC (internationale metallurgie-vakbeurs), THERMPROCESS (Internationale vakbeurs voor thermische procestechnologie) en NEWCAST (internationale vakbeurs voor precisiegietproducten) presenteren zich van 28 juni tot en met 2 juli 2011 in Düsseldorf. Dan staan in de stad aan de Rijn vijf dagen lang de onderwerpen gietproducten, gieterijtechnologie, metallurgie en thermische procestechnologie in het middelpunt van de belangstelling. Zoals gebruikelijk gaan de vakbeurzen gepaard met een hoogwaardig omlijstend programma van seminars, internationale congressen en voordrachten. Op alle vier de vakbeurzen en hun bijbehorende programma’s staat het thema energie- en grondstoffenefficiëntie centraal. Meer informatie staat op internet op www.gmtn.de , www.gifa.de, www.metec.de, www.thermprocess.de en www.newcast.de.Datum: 10-03-2011
Bron: MGB
Meer info:

Bookmark and Share


wwwop deze site