MGB AGENDA


Bijeenkomst gieterijen 17/11/2011

2010 en 2011 waren voor de gieterijen zeer enerverend. Velen van u zijn bezocht door de
Arbeidsinspectie. Als MGB hebben we daarbij een coördinerende rol voor de o.a. de
blootstellingsbeoordelingen gespeeld. En dan hebben we ook nog te maken met de omgevingsvergunning
en of we als gieterijen daar onder kunnen vallen. Hierbij hebben we als Metaalunie, een aantal van de
aangesloten gieterijen en MGB o.a. ism 5xbeter veel activiteiten ontplooit om dit te begeleiden. Maar zoals
u in de begeleidende brief kunt lezen zijn we helaas nog niet klaar. Ook voor 2012 en daarna staat de
gieterijen weer het een en ander te wachten.

Vandaar dat we ALLE bij de Metaalunie aangesloten gieterijen willen uitnodigen om over de afgelopen
periode en toekomstige ontwikkelingen bijgepraat te worden. En om te bespreken of we hierin
georganiseerd kunnen optrekken.

Voorlopige onderwerpen:
· Arbeidsinspectie
· Blootstellingbeoordelingen
· Emissie Lood, VOS en andere stoffen
· Elektromagnetische straling
· Voorwaarden, promotie

Tijd: 15:00 - 18:00 uur
Locatie: Koninklijke Metaalunie Nieuwegein

Meld je alvast aan voor de gieterijbijeenkomst. Het definitief programma kunt u binnenkort van ons verwachten. 

Datum: 17-11-2011
Bron: Metaalunie/MGB
Meer info: Aanmeldformulierwwwop deze site