MGB NIEUWS


Hectische Periode Nederlandse Gieterijen

De Nederlandse gieterijen staan voor een hectische periode. Vanaf 1 februari 2011 start de Arbeidsinspectie een traject gericht op de arbeidsomstandigheden bij gieterijen. Daarnaast wordt per 1 oktober aanstaande de omgevingsvergunning van kracht. Deze voegt 25 verschillende specifieke vergunningen samen.

In een centrale voorlichtingsbijeenkomst werden de gieterijen eind augustus door de branchegroep Metaal Gieterij Bedrijven in samenwerking met de Koninklijke Metaalunie bijgepraat. Deze bijeenkomst gaf de aanwezigen de kans om in korte tijd de belangrijkste aspecten van het arbeidsinspectietraject, het activiteitenbesluit gieterijen en de vergunningsregels te leren kennen.

Om de leden van de branchegroepen MGB en overige gieterijen binnen de Metaalunie voor te bereiden op het arbeidsomstandighedentraject dat 1 februari 2011 start, is een aantal MGBleden door verbetercoaches van 5xbeter bezocht. Tijdens de bijeenkomst zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd waarbij de speciale aandacht is uitgegaan naar de inrichting van een veilige werkplek, veiligheid van machines, intern transport, kwarts en het afwerken van de producten.

In januari 2008 is het activiteitenbesluit voor veel bedrijven ingegaan. Echter nog niet voor de gieterijen. Vanaf 1 juli 2012 zal de individuele milieuvergunning ook voor gieterijen overgaan naar algemene milieuregels. In de voorlichtingbijeenkomst werd ingegaan op het proces, de onderhandelingen met de wetgever en de benodigde deskundige inbreng van de gieterijen. Omdat het activiteitenbesluit een directe relatie heeft met de omgevingsvergunning zijn de aanwezigen hierover eveneens geïnformeerd. In 2010 zal het namelijk een stuk gemakkelijker moeten worden. Maar liefst 25 vergunningen zullen opgaan in één omgevingsvergunning.

Datum: 30-08-2010
Bron: MGB
Meer info: Secretariaat MGB/Metaaluniewwwop deze site